Smaalvene_dyr.png

Små-Alvene

Små-Alvene er en avdeling for barn fra 0 til 2 år. På vår avdeling jobber det 2 pedagoger og 2 barneveiledere.

På vår avdeling er vi opptatt av trygghet og ro, og vårt største ønske på vår avdeling er at barna skal ha det bra. Hvis et barn har en dårlig dag stiller vi oss selv og barnet et spørsmål: Hva kan vi gjøre for å gjøre dagen din bedre?

Vi ønsker å fylle hverdagen med musikk, rytme og kreative aktiviteter.